Kontaktpersoner

Formand: Gitte, nr. 9B

Bestyrelsesmedlemmer: Nikolaj, nr. 14

Revisor: Carlo, nr. 3A

Revisorsuppleant: Jesper, nr. 9A

Kasserer Hans Erik nr. 11. 

Kontingent:

240 DKK senest den 20. september hvert år. Indbetales på konto reg. nr. 2414 kontonr.  6444102568.

Love:

Love for Østre Lagunevejs Vejlaug