Kontaktpersoner:

Formand og bestyrelsesmedlem: Nikolaj, nr. 14 og Jeppe, nr. 6

Revisor: Carlo, nr. 3A

Revisorsuppleant: Lene Mølbak nr. 10/12

Kasserer Hans Erik nr. 11.