Kontaktpersoner:

Formand og bestyrelsesmedlem: Nikolaj, nr. 14 og Gitte

Revisor: Tony nr. 9B

Revisorsuppleant: Carlo

Kasserer: Louise nr. 22.