Kontaktpersoner:

Formand og bestyrelsesmedlem: Nikolaj, nr. 14 og Jeppe, nr. 6

Revisor: Tony nr. 9B

Revisorsuppleant: Lene Mølbak nr. 10/12

Kasserer: Allan nr. 28.